Stap 1: Aanmelding

De allereerste stap is het aanmelden van uw zaak, dit kan digitaal of per post. U ontvangt hiervan een bevestiging met ons dossiernummer.

Stap 2: Medische informatie

Vervolgens kunnen wij de medische informatie voor u opvragen. Dit kan met een medische machtiging. Reeds beschikbare medische informatie kan door opdrachtgever aangeleverd worden.

Stap 3: Vraagstelling en voorleggen

MedX Advies legt de medische informatie voor aan een medisch adviseur met de vraagstelling van de opdrachtgever.

Stap 4: Medisch advies

De medisch adviseur stelt het medisch advies op aan de hand van alle aangeleverde medische informatie. Indien gewenst is direct contact tussen de opdrachtgever en medisch adviseur mogelijk. Zodra het advies gereed is, sturen wij dit met beveiligde mail naar de opdrachtgever.

Stap 5: Facturatie

Na het opvragen van de medische informatie en na het toesturen van het advies, ontvangt u een gespecificeerde factuur. MedX Advies hanteert marktconforme tarieven.